İlkay Tarım'a Hoş Geldiniz!
+90 (266) 762 22 11
Image

Tarımsal Danışmanlık

Yaşamın her alanında gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Artan nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminde sürekli bir artış sağlanırken, günümüz insanının çevre ve sağlıklı gıda konusundaki duyarlılığı tarımsal üretimde yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sonuçta; emek, sermaye, ve arazi gibi üretim faktörlerinin arasına bilgi de çok önemli bir üretim faktörü olarak girmiştir. Bu nedenle bilginin çiftçiye, mahallinde, zamanında, uygun tekniklerle ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan Tarımsal Yayım, ulusal tarım politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Teknolojiyi geliştirmeyi ve geliştirilen teknolojileri çiftçisine en etkili şekilde ulaştırılmasını “Ulusal Tarım Politikasının” odağına yerleştirmeyen ülkelerin uluslararası arenada rekabet şansının olmayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu gelişmeler doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ” Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ” hazırlanarak 08 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile; kamu, üretici örgütleri, sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde, mesleki yeterliliği belgelenmiş, sürekli kendilerini geliştiren, yeni bilgi ve teknolojileri takip eden danışmanlar tarafından yürütülmesi, tarım sektörümüzün teknoloji üreten, bunu kullanan ve bu yolla dünya ile rekabet eden bir sektör haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır.